Id kategorii - 426
Itemid - 970
view - article
id - 3248
referer -
uri - /ekologia-na-co-dzien/3248-mroczna-przeszlosc-zuzytych-opon
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
konkurs dla klas I-III

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs dla szkół

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer_zobaczPlanujeGotuje.pl
kreator jadłospisów

pointer zobaczBrudnoTu
mapa dzikich wysypisk 

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

Mroczna przeszłość zużytych opon...

Wojciech Grochowski

Zważywszy na ogromny tonaż produkowanych co roku opon (ok. 22 mln. ton) oraz długi okres ich rozkładu (≈ 100 lat) zużyte opony są odpadem, który w znaczny sposób obciąża środowisko naturalne. Problem ich zagospodarowania rozwiązują dziś przepisy prawne. Nakładają one na producentów gumowego surowca obowiązki odzysku określonego tonażu wyprodukowanych opon (aktualnie 75%), a na przedsiębiorców obowiązki ewidencjonowania ich działalności w zakresie składowania i przekazywania odpadu do odzysku.

Jednak zanim powstały uwarunkowania prawne regulujące kwestię zagospodarowania zużytych opon, świat sięgał po różne, często mrożące krew w żyłach rozwiązania. Przykładem może być topienie opon samochodowych na dnie oceanów czy ich zasypywanie piaskami Sahary. Powszechnym zjawiskiem było kiedyś także składowanie opon na wysypiskach śmieci, jak również transportowanie zużytego produktu do krajów "trzeciego świata" celem kontynuacji użytkowania.

W Polsce problem zużytych opon reguluje ustawa z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która rozwiązuje m.in. sprawę szkodliwych dla środowiska dzikich składowisk opon. Choć w kwestii postępowania z zużytymi oponami w Polsce nie zawsze było różowo, to warto się pochwalić, że dziś nasz kraj jest jednym z liderów organizowania systemów zbiórki i zagospodarowania zużytych opon!

Źródło:

  1. Sobiecki M. Rozwój systemu gospodarki odpadami po oponach samochodowych w Polsce. Zużyte opony samochodowe globalnym problemem ekologicznym.Warszawa 2009.
  2. http://www.utylizacjaopon.pl/Default.aspx?PageId=143

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!