Id kategorii - 36
Itemid - 280
view - article
id - 15
referer -
uri - /zdrowie-w-liczbach/o-uczniach-i-szkoach
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
konkurs dla klas I-III

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs dla szkół

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer_zobaczPlanujeGotuje.pl
kreator jadłospisów

pointer zobaczBrudnoTu
mapa dzikich wysypisk 

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

o-uczniach-i-szkolach-szkola-dzieciO uczniach i szkołach

 

Anna Kłosińska
fizjolog żywienia

 

Tylko połowa szkół podstawowych posiada stołówkę, z której korzysta zaledwie 9% uczniów. Ponad 15% uczniów nigdy nie je śniadania przed wyjściem z domu. 54% uczniów chciałaby mieć większą wiedzę na temat zdrowego odżywiania.

 

Wyniki badań, które prezentujemy poniżej, wykazują niezbicie, że potrzebna jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży. Jednak wskazują także na niezwykle istotną kwestię – brak stołówek w wielu szkołach, a więc brak możliwości podawania ciepłych posiłków. Okazuje się też, że nawet jeśli stołówki istnieją, to korzysta z nich niewielki procent uczniów. Warto przyjrzeć się poniższym danym, mogą bowiem być znakomitym punktem wyjścia do zmian, które zapewnią dzieciom i młodzieży właściwy rozwój.

Zdrowy uczeń?

Alarmujące są wyniki ankiety przeprowadzonej w 14 warszawskich szkołach w ramach projektu „Zdrowy uczeń w szkole" (ok. 4 tys. ankiet, 2005/2006 r.). Z badań wynika, że:

 • ponad 15% uczniów przed wyjściem z domu nigdy nie je śniadania,
 • ponad 18% uczniów nie jada lub je rzadko drugie śniadanie przyniesione z domu,
 • prawie połowa uczniów pije codziennie lub często słodkie napoje typu coca-cola,
 • prawie 30% dzieci nie je ryb w ogóle, a ponad 55% jada je rzadko. Podobnie wygląda sprawa warzyw strączkowych.

Uczniowie chcą wiedzieć

Uczniowie potrafią jednak spojrzeć krytycznie zarówno na swój sposób odżywiania, na jakość obiadów w szkolnej stołówce oraz na asortyment szkolnych sklepików. Ciekawym wydaje się fakt, że ponad 35% uczniów ma potrzebę dokonania pewnych zmian w swoim sposobie odżywiania, a prawie 54% chciałoby mieć większą wiedzę na temat zdrowego sposobu odżywiania.

Nastolatki podjadają

Z kolei warszawski Instytut Żywności i Żywienia, wiosną 2005 i 2006 r., przeprowadził badania odnośnie jakościowej oceny sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania (11–15 lat, ogółem 1054 osób). Stwierdzono, że:

 • 75% badanych uczniów spożywało 4 posiłki w ciągu dnia,
 • tylko 60% jadło drugie śniadanie,
 • około 20% uczniów jadło obiady w szkole,
 • pojadanie między posiłkami to popularne zjawisko wśród młodzieży,
 • tylko 12% szkolnych jadłospisów było prawidłowo skomponowanych.

Autorzy badań podkreślają we wnioskach, że utrwalanie istniejących nawyków żywieniowych w okresie dojrzewania może spowodować kontynuowanie ich w życiu dorosłym, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i stan zdrowia obecnie i w przyszłości.

A stołówek brak

W 2005 r. Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zebrało dane na temat ilości stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Natomiast 4 lata wcześniej zgromadzono informacje z 97% szkół w Polsce dotyczące żywienia uczniów podczas pobytu w szkole. W całym kraju:

 • 56,3% szkół podstawowych posiada stołówki, z których korzystało zaledwie 9,1% uczniów,
 • 53,9% szkół gimnazjalnych posiada stołówki, z których korzystało 5,2% uczniów,
 • 65% placówek nauczania nie wydawało ciepłych posiłków,
 • im wyższy stopień nauczania, tym odsetek braku ciepłych posiłków był wyższy – od 50% w szkołach podstawowych do 80–90% w szkołach w szkołach ponadpodstawowych,
 • ciepłe posiłki spożywało zaledwie 16% uczniów.

Zalecenia

 • Wszystkie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach powinny mieć możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i zjadania przynajmniej jednego ciepłego, pełnowartościowego posiłku.
 • Jeśli uczeń przebywa w szkole do 6 godzin, powinien zjeść jeden posiłek – drugie śniadanie lub ciepłe drugie danie. Jeśli uczeń przebywa ponad 6 godzin, powinien zjeść dwa posiłki.
 • Szkoły powinny być przygotowane do wydawania obiadów dla uczniów i organizowania drugiego śniadania.
 • Warto zorganizować różne formy dożywiania (mleko w małych opakowaniach, warzywa, owoce, pieczywo).
 • Należałoby wzmocnić nadzór nad asortymentem produktów spożywczych w sklepikach szkolnych.

 

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!