Id kategorii - 453
Itemid - 1101
view - article
id - 2833
referer -
uri - /odnawialne-zrodla-energii/pompy-ciepla
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
konkurs dla klas I-III

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs dla szkół

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer_zobaczPlanujeGotuje.pl
kreator jadłospisów

pointer zobaczBrudnoTu
mapa dzikich wysypisk 

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

pompy cieplaPompy ciepła

dr Witold Lenart, mgr inż. Grażyna Kasprzak

 

Są to urządzenia o dużej skuteczności energetycznej, występujące w różnych wariantach. Działają na zasadzie lodówki. Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia (tzw. dolnego źródła) i przekazuje je do instalacji grzewczej w domu.

W lodówce ważne jest ochłodzenie produktów, natomiast odebrane ciepło stanowi odpad. W pompie ciepła odwrotnie, nieistotne (i na szczęście niedostrzegalnie małe dla środowiska) jest ochłodzenie otoczenia, zaś cenny efekt stanowi uzyskane ciepło. Ponieważ ciepło pozyskiwane jest z ośrodka chłodniejszego niż ten, do którego jest dostarczane (pozornie wbrew prawom natury), potrzebna jest energia wspomagająca ten proces. W pompie ciepła, podobnie jak w lodówce, jest to energia elektryczna bądź mechaniczna służąca do napędu sprężarki, czyli pompy.

Sam proces możliwy jest dzięki zastosowaniu substancji, która paruje i skrapla się w stosunkowo niskiej temperaturze. Najczęściej stosowane są związki z grupy freonów, ale są także nowsze, mniej groźne dla środowiska ciecze „niskowrzące”. Parowaniu towarzyszy odbieranie ciepła, a skraplaniu jego oddawanie. Przy dodatkowej zmianie temperatury czynnika roboczego poprzez jego sprężanie i rozprężanie dochodzi do „przepompowania” ciepła z ośrodka chłodniejszego do cieplejszego.

Pompy wykorzystywane w domowych instalacjach grzewczych dzieli się na gruntowe, wodne i powietrzne ze względu na ośrodek, z którego czerpią ciepło (tzw. dolne źródło). Drugi człon nazwy określa czynnik, któremu przekazywane jest ciepło, np. woda/woda, powietrze/woda.

Pompy gruntowe wymagają zainstalowania na zewnątrz rur, ułożonych poziomo lub pionowo w gruncie, poniżej strefy przemarzania. Płynąca w nich ciecz będzie odbierała ciepło z gruntu i przekazywała je do obiegu wewnętrznego pompy ciepła.

Pompy wodne korzystają z ciepła wód gruntowych, zatem wymagają stosownych odwiertów i umieszczenia w nich rur zasilających i powrotnych. Najmniej skomplikowana, ale też najmniej sprawna jest pompa powietrzna, w której moduł zewnętrzny stanowi czerpnia powietrza. 

Najlepsze efekty uzyskujemy, stosując pompy ciepła dla zasilania ogrzewania podłogowego, które wymaga niższych temperatur niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego. Sprawność pomp ciepła charakteryzuje czynnik COP, określający stosunek pomiędzy ciepłem użytkowym dostarczonym przez pompę a niezbędnym do jego uzyskania zużyciem energii (analogicznie jak w przypadku zużycia paliwa w samochodzie). Np. COP równe 4 oznacza, że z jednej kWh energii elektrycznej uzyskamy 4 kWh ciepła. COP jest podawany dla warunków określonych normą dla poszczególnych typów pomp.

pompy ciepla rys 01Rys. Zasada działania pompy ciepła:

1 – skraplacz
2 – zawór
3 – sprężarka
4 – parownik
Q – ciepło
L – ciepło parowania

Koszt związany z instalacją pompy ciepła, poza samym urządzeniem, którego cena zależy od typu, sprawności i producenta, obejmuje także nakłady na instalację dolnego i górnego źródła. W przypadku pompy wodnej w cenę instalacji należy wliczyć wykonanie studni, której koszt związany jest z głębokością, a ta może wynosić od kilku do kilkunastu metrów, w zależności od poziomu, na którym występuje woda gruntowa, gwarantująca wymaganą wydajność i jakość. Dodatkową inwestycją może być instalacja filtrów, jeśli okaże się, że woda ma nieodpowiedni skład chemiczny. Pompa gruntowa wymaga instalacji kolektora gruntowego. Montaż kolektora poziomego wiąże się z koniecznością rozkopania działki. Należy się też liczyć z ograniczeniami w jej zagospodarowaniu po ułożeniu kolektora. Kolektor pionowy wymaga wykonania odwiertów. Cena instalacji pompy powietrznej jest najniższa, jednak jej eksploatacja w okresie zimowym przy ujemnych temperaturach powinna być wspomagana grzałką elektryczną.

pompy ciepla rys 02

Rys. Gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym, rozwiązanie najkorzystniejsze w Polsce. Źródło: www.pompaciepla.eu

Pompy ciepła w warunkach polskich są najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym trzy – pięciokrotnie obniżyć koszty ogrzewania pomieszczeń i wody.

Należy jednak zachować pewną ostrożność przy zakupie instalacji. Przedstawiciele zagranicznych producentów oferują nie zawsze przydatne importowane urządzenia. Dobry polski fachowiec jest w stanie wykonać całą instalację za ¼ ceny oferowanej przez importerów.

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!