Id kategorii - 453
Itemid - 1099
view - article
id - 2831
referer -
uri - /odnawialne-zrodla-energii/kolektory-sloneczne
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
konkurs dla klas I-III

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs dla szkół

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer_zobaczPlanujeGotuje.pl
kreator jadłospisów

pointer zobaczBrudnoTu
mapa dzikich wysypisk 

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

kolektory sloneczneKolektory słoneczne

dr Witold Lenatr, mgr inż. Grażyna Kasprzak

Kolektor słoneczny jest urządzeniem, które pozwala na wykorzystanie ciepła słonecznego w gospodarstwie domowym, np. do podgrzewania wody użytkowej.

Najczęściej jest to zwrócona w stronę Słońca przezroczysta płyta. Pod nią umieszczone są przewody wykonane z materiału dobrze przewodzącego ciepło. Dla zwiększenia efektu, od góry do rurek przymocowano miedzianą lub aluminiową płytę (absorber), pokrytą czarną powłoką, aby lepiej pochłaniała ciepło. W przewodach płynie niezamarzająca ciecz (zwykle wodny roztwór glikolu), która po nagrzaniu się trafia do rurki zbiorczej, a ta prowadzi ciepły płyn do instalacji domowej, gdzie w wymienniku ciepła nagrzewa wodę w obiegu. Absorber i rurki kolektora izolowane są od spodu, żeby zminimalizować ucieczkę ciepła. Całość chroniona jest szklaną płytą i obudową w formie ramy.

Inaczej zbudowane są kolektory próżniowo-rurowe. Powierzchnie absorbujące ciepło i umocowane pod nimi rurki z płynem przewodzącym są zamknięte w oddzielnych szklanych rurach, które zestawione w szereg tworzą panel. Rurki zewnętrzne są dwuścienne (rurka w rurce), a między ich ścianami panuje próżnia, pełniąca rolę izolacji. Ogrzany przez Słońce płyn wpływa do rury zbiorczej kolektora i stamtąd trafia do instalacji. W większości tego typu kolektorów istnieje możliwość obracania rur próżniowych w celu optymalnego ustawienia absorbera w stosunku do kierunku padania promieni słonecznych.

Różna budowa tych dwóch najpopularniejszych typów kolektorów słonecznych sprawia, że mają one różne cechy. Kolektor płaski jako prostszy w budowie jest bardziej niezawodny i zdecydowanie tańszy. Osiąga wyższe sprawności w lecie, kiedy różnica temperatur pomiędzy otoczeniem a samym kolektorem jest mniejsza. Inaczej jest w przypadku kolektora próżniowo-rurowego. Z uwagi na zastosowanie próżni, która jest doskonałym izolatorem, osiąga on wyższe sprawności w okresie jesienno-zimowym, kiedy straty energii odgrywają większą rolę. Kolektor próżniowo-rurowy ze względu na bardziej skomplikowaną budowę jest droższy od płaskiego, co prowadzi do wielu nieporozumień dotyczących kosztów. W domowych instalacjach kolektory słoneczne są wykorzystywane najczęściej do podgrzewania wody użytkowej. Znacznie rzadziej służą do wspomagania zasilania centralnego ogrzewania. Przyjmuje się, że dla pokrycia potrzeb związanych z podgrzewaniem wody użytkowej wystarczy 1,5 m² powierzchni kolektora na jedną osobę.

Kolektory słoneczne montowane są głównie na dachach domów, choć można je też instalować na ścianach i konstrukcjach wolnostojących.

Dla optymalnego wykorzystania promieniowania słonecznego w warunkach polskich nachylenie kolektora pracującego przez cały rok powinno wynosić ok. 35°. Ponadto kolektor powinien być skierowany powierzchnią absorbera w stronę południową lub południowo-zachodnią.

Cena kolektorów słonecznych zależy od typu kolektora, rodzaju materiału, z którego wykonano absorber, rurki przewodzące i obudowę, od zastosowanej szyby (np. szyba antyrefleksyjna, która zwiększa przepuszczalność promieniowania słonecznego). W konsekwencji składa się to na osiąganą wydajność.

kolektory sloneczne rys 01

Rys. Schemat kolektora płaskiego. Źródło: www.poradnik.sunage.pl/kolektory-plaskie

kolektory sloneczne rys 02

Rys. Schemat kolektora próżniowo-rurowego. Źródło: www.alternative-energy-tutorials.com

Przeciętne ceny dostępnych kolektorów słonecznych płaskich zawierają się pomiędzy 900 zł/m² a 1200 zł/m² powierzchni czynnej (apertury). Przy własnym wykonawstwie, które jest zadaniem równie złożonym jak oprawienie obrazka, koszty można obniżyć do paruset zł/m². Dla kolektorów próżniowo-rurowych jest to 1400 zł/m² do nawet 3500 zł/m².

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!