Id kategorii - 371
Itemid - 193
view - article
id - 289
referer -
uri - /produkcja-ywnoci/rolnictwo-stawia-na-ekologi
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
projekt edukacyjny

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs badawczy

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer zobaczFilmeko
konkurs filmowy

pointer zobaczAkademia Fundacji BOŚ
konkurs grantowy

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

Rolnictwo stawia na ekologię

rolnictwo-stawia-na-ekologie

 

Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych konsumenci coraz częściej poszukują naturalnych i zdrowych produktów. Są gotowi więcej za taką żywność zapłacić.

Produkcja w gospodarstwie ekologicznym jest prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uaktywnia biologiczne procesy poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji oraz zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt. Polega na stosowaniu płodozmianu i innych metod naturalnych utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności i żyzności gleby oraz takiego doboru roślin i zwierząt, by uwzględnić ich naturalną odporność na choroby. Nie narusza równowagi w przyrodzie.

Polscy rolnicy górą

Warunki strukturalne, środowiskowe, społeczne i historyczne powodują, że polskie rolnictwo idealnie nadaje się do stosowania ekologicznych metod produkcji żywności. W Polsce zawsze mniej używano środków chemicznych niż w większości krajów europejskich, było też mniej monokultur. Sprawiło to, że wody i gleby nie są u nas tak zanieczyszczone ani wyjałowione jak w innych krajach. Może to znacznie ułatwić polskim rolnikom przekształcanie swoich gospodarstw w ekologiczne. A dzięki wyjściu naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na zdrową żywność umocnią swoją pozycję na rynku i zyskają szansę na rozwój.

Prawo po stronie natury

W przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przyjęto zasady, na których opiera się produkcja. Pierwszą z nich i zarazem podstawową jest odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi. Ma się to opierać na systemach ekologicznych wykorzystujących zasoby naturalne przy zastosowaniu ściśle określonych metod, wykorzystujących m.in. żywe organizmy i mechaniczne metody produkcji. Metody te wykluczają uprawianie genetycznie modyfikowanych roślin i używania ich np. jako składników pasz.

Ponieważ gospodarstwa ekologiczne powinny być samowystarczalne, możliwość kupowania nawozów i składników pasz jest mocno ograniczona. Wyklucza się też stosowanie chemii, antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu. Zasady produkcji ekologicznej trzeba też dostosować do stanu sanitarnego, regionalnych różnic klimatycznych i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych.

Rolnictwo ekologiczne z jednej strony pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, z drugiej - produkuje się tu zdrową żywność. Spożywanie takich produktów chroni przed wieloma chorobami i ma wielkie znaczenie w profilaktyce rakowej.

Zdrowy styl życia

Najważniejszym motywem zakupu żywności ekologicznej, i to bez względu na kraj, w którym realizuje się badania konsumentów, jest dbałość o zdrowie. W wielu przypadkach chodzi także o zmianę stylu życia i troskę o naturalne środowisko.

Mimo że w większości krajów Unii Europejskiej obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój rynku żywności ekologicznej, to w Polsce jej udział w ogólnej sprzedaży żywności wynosi nadal poniżej 1 procentu. Związane to jest z wciąż niewielką liczbą gospodarstw i sklepów oferujących zdrową żywność, wysokimi cenami, ale również niedostosowaniem oferty do oczekiwań konsumentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się zmienić ów stan rzeczy. Dlatego ogłosiło "Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014". Ma on ułatwić rolnikom zastosowanie ekologicznych metod produkcji. Dzięki temu zdrowa żywność ma być powszechniej dostępna i w szerszym asortymencie. A co za tym idzie, najprawdopodobniej jej ceny znacznie spadną.

Fundacja BOŚ rozpoczęła konkurs "Nakręć się na zdrowie", skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, polegający na zrobieniu krótkiego filmiku reklamowego o zdrowym sposobie odżywiania i żywności ekologicznej. Do wygrania ponad 50 tysięcy w nagrodach rzeczowych oraz udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez znanych filmowców.

Więcej na:
www.filmnazdrowie.pl

Super Express 17.06.2011

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!