Id kategorii - 371
Itemid - 193
view - article
id - 289
referer -
uri - /produkcja-ywnoci/rolnictwo-stawia-na-ekologi
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
konkurs dla klas I-III

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs dla szkół

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer_zobaczPlanujeGotuje.pl
kreator jadłospisów

pointer zobaczBrudnoTu
mapa dzikich wysypisk 

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

Rolnictwo stawia na ekologię

rolnictwo-stawia-na-ekologie

 

Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych konsumenci coraz częściej poszukują naturalnych i zdrowych produktów. Są gotowi więcej za taką żywność zapłacić.

Produkcja w gospodarstwie ekologicznym jest prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uaktywnia biologiczne procesy poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji oraz zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt. Polega na stosowaniu płodozmianu i innych metod naturalnych utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności i żyzności gleby oraz takiego doboru roślin i zwierząt, by uwzględnić ich naturalną odporność na choroby. Nie narusza równowagi w przyrodzie.

Polscy rolnicy górą

Warunki strukturalne, środowiskowe, społeczne i historyczne powodują, że polskie rolnictwo idealnie nadaje się do stosowania ekologicznych metod produkcji żywności. W Polsce zawsze mniej używano środków chemicznych niż w większości krajów europejskich, było też mniej monokultur. Sprawiło to, że wody i gleby nie są u nas tak zanieczyszczone ani wyjałowione jak w innych krajach. Może to znacznie ułatwić polskim rolnikom przekształcanie swoich gospodarstw w ekologiczne. A dzięki wyjściu naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na zdrową żywność umocnią swoją pozycję na rynku i zyskają szansę na rozwój.

Prawo po stronie natury

W przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przyjęto zasady, na których opiera się produkcja. Pierwszą z nich i zarazem podstawową jest odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi. Ma się to opierać na systemach ekologicznych wykorzystujących zasoby naturalne przy zastosowaniu ściśle określonych metod, wykorzystujących m.in. żywe organizmy i mechaniczne metody produkcji. Metody te wykluczają uprawianie genetycznie modyfikowanych roślin i używania ich np. jako składników pasz.

Ponieważ gospodarstwa ekologiczne powinny być samowystarczalne, możliwość kupowania nawozów i składników pasz jest mocno ograniczona. Wyklucza się też stosowanie chemii, antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu. Zasady produkcji ekologicznej trzeba też dostosować do stanu sanitarnego, regionalnych różnic klimatycznych i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk hodowlanych.

Rolnictwo ekologiczne z jednej strony pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, z drugiej - produkuje się tu zdrową żywność. Spożywanie takich produktów chroni przed wieloma chorobami i ma wielkie znaczenie w profilaktyce rakowej.

Zdrowy styl życia

Najważniejszym motywem zakupu żywności ekologicznej, i to bez względu na kraj, w którym realizuje się badania konsumentów, jest dbałość o zdrowie. W wielu przypadkach chodzi także o zmianę stylu życia i troskę o naturalne środowisko.

Mimo że w większości krajów Unii Europejskiej obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój rynku żywności ekologicznej, to w Polsce jej udział w ogólnej sprzedaży żywności wynosi nadal poniżej 1 procentu. Związane to jest z wciąż niewielką liczbą gospodarstw i sklepów oferujących zdrową żywność, wysokimi cenami, ale również niedostosowaniem oferty do oczekiwań konsumentów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się zmienić ów stan rzeczy. Dlatego ogłosiło "Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014". Ma on ułatwić rolnikom zastosowanie ekologicznych metod produkcji. Dzięki temu zdrowa żywność ma być powszechniej dostępna i w szerszym asortymencie. A co za tym idzie, najprawdopodobniej jej ceny znacznie spadną.

Fundacja BOŚ rozpoczęła konkurs "Nakręć się na zdrowie", skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, polegający na zrobieniu krótkiego filmiku reklamowego o zdrowym sposobie odżywiania i żywności ekologicznej. Do wygrania ponad 50 tysięcy w nagrodach rzeczowych oraz udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez znanych filmowców.

Więcej na:
www.filmnazdrowie.pl

Super Express 17.06.2011

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!