Id kategorii - 38
Itemid - 22
view - category
id - 17
referer -
uri - /o
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
projekt edukacyjny

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs badawczy

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer zobaczFilmeko
konkurs filmowy

pointer zobaczAkademia Fundacji BOŚ
konkurs grantowy

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

Szukaj definicji w naszym słowniku:

O

obróbka termiczna

jest to sposób przetwarzania żywności za pomocą temperatury, zarówno niskiej jak i wysokiej (obróbka cieplna). Przetwarzanie żywności za pomocą niskich temperatur to mrożenie, chłodzenie. Obróbka cieplna to między innymi gotowanie, smażenie czy pieczenie.

 

oleje nierafinowane

oleje surowe, otrzymane w wyniku tłoczenia lub ekstrakcji, nie poddane procesowi rafinacji, czyli usunięcia substancji ubocznych, zarówno o działaniu korzystnym i nie korzystnym. Rafinacja obejmuje kolejno odśluzowanie, odkwaszanie, bielenie (odbarwianie), deodoryzację (odwanianie, prowadzone w temperaturze 200-300°C).

 

opakowania hermetyczne

służą do pakowania produktów spożywczych w warunkach próżniowych (bez tlenu). Mogą być wykorzystywane do przedłużenia trwałości zarówno produktów świeżych, jak i gotowanych, gdyż usunięcie tlenu zapobiega przemianom oksydacyjnym składników żywności i uniemożliwia rozwój mikroorganizmów potrzebujących tlenu.

Opakowania te mogą być stosowane jako zabezpieczenie utrwalonego inną metodą produktu, uzupełnienie zastosowanych technik konserwujących lub jako jedyny środek zabezpieczający i przedłużający trwałość wyrobów.

 

organizm genetycznie modyfikowany

GMO, to organizm inny niż ludzki, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych lub w wyniku naturalnej rekombinacji.

 

osteoporoza

metaboliczna choroba układu szkieletowego, charakteryzująca się obniżeniem masy i gęstości kości oraz zaburzeniami budowy tkanki kostnej co w konsekwencji zwiększa kruchość kości i ich podatność na złamania.

Czytaj więcej...

 

oświadczenia zdrowotne

zgodnie z obowiązującym prawem oświadczenie zdrowotne to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje bądź daje do zrozumienia, że istnieje zależność pomiędzy grupą produktów żywnościowych, produktem żywnościowym lub jego składnikami oraz stanem zdrowia.

 

oświadczenia żywieniowe

stwierdzenia, które sugerują lub dają do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na energię lub substancje odżywcze.

 

otyłość

nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka. Z otyłością wiążą się uszkodzenia czynności i budowy poszczególnych narządów i układów, które zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. O otyłości mówimy wówczas gdy wskaźnik BMI [waga (kg)/ wzrost (m)2] przekracza 30,0.

Czytaj więcej...

 

otyłość wieku dziecięcego

otyłości ten nie można określać przy pomocy BMI. W przypadku dzieci korzysta się z siatek centylowych skorelowany, które uwzględniają proporcje masy ciała do wzrostu, nie biorą pod uwagę wieku. Dzieci znajdujące się pomiędzy 90-97 centylem mają nadwagę, a dzieci powyżej 97 centyla są otyłe.

 

ołów

pierwiastek szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, w żywności postrzegany jako zanieczyszczenie chemiczne - metal ciężki. Ołów metaliczny oraz jego tlenki i sole mają duże zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. przy produkcji akumulatorów, baterii ołowiowych, kabli, drutów, farb. Zanieczyszczenie środków spożywczych ołowiem może pochodzić z naczyń i puszek do konserw zawierających ołów.

W pobliżu ośrodków przemysłowych i dróg komunikacyjnych gleba i rośliny zostają zanieczyszczone przez opadające dymy i pyły, ścieki i odpady przemysłowe oraz spaliny. Największe ilości ołowiu mogą być kumulowane w życie, jęczmieniu, owsie i ziemniakach. Ze skażonymi paszami ołów przedostaje się do organizmów zwierząt, gdzie gromadzi się w kościach, nerkach, wątrobie i mięśniach. Źródłem ołowiu dla człowieka jest również woda pitna oraz dym papierosowy. Przy narażeniu na ołów obserwuje się zaburzenia w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego, nerwowego, nerek, układu pokarmowego oraz zaburzenia krążenia. Jednym z pierwszych objawów jest niedokrwistość.

 

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!